Astrid repelent ve spreji 150 ml

Astrid repelent ve spreji  150 ml

Drogerie | DOMÁCNOST | Domácí potřeby | Odpuzovače hmyzu a repelenty | Repelenty

ZNAČKA: Astrid

Cena: 91.90 CK

Popis Repelent ve spreji zajišťuje dlouhodobou, spolehlivou a účinnou ochranu proti klíšťatům a komárům. Skladování a použití Způsob skladováníTypMax teplota °CTrvanlivé50Příprava a použitíNávod k použití: Před použitím protřepejte. Přípravek aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl pokožku nebo oblečení. Případně aplikujte na dlaně a následně rozetřete. Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte. Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon. Zda nedochází k poškození jiných syntetických tkanin nebo plastů, je nutné vyzkoušet. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.SkladováníDoba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby na obalu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Podrobná data CLP Regulationplamen - Nebezpečí vykřičník - NebezpečíBezpečnostní varováníPřípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte. U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně. Aplikaci na děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých. Zabraňte přímému zasažení očí a rtů. Nepoužívejte jinak než podle návodu. Přípravek není určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití. Bezpečnostní upozornění: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET. Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg. Obsahuje d-limonen a citral. Může vyvolat alergickou reakci.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaRozklad popisuFunkční jméno - Repelent Varianta - Odpuzovač hmyzu spray

Astrid repelent ve spreji 150 ml eshop >>
Další zboží v této kategorii:
Astrid repelent ve spreji pro děti 150 ml

Astrid repelent ve spreji pro děti 150 ml

Popis Vysoce účinný repelentní sprej s nemastnou recepturou poskytuje celé rodině účinnou ochranu před komáry a klíšťaty po dobu až 10 hodin. Používejte repelent be.. zjistit více >>
OFF! Family Care Junior repelentní gel 100 ml

OFF! Family Care Junior repelentní gel 100 ml

OFF! Family Care Junior gel repelentní gelový přípravek s mechanickou pumpičkou zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům až 4 hodiny. Svým složením je vhodný pro citlivou dětskou pokožku... zjistit více >>
OFF! Protection Plus repelent s rozprašovačem 100 ml

OFF! Protection Plus repelent s rozprašovačem 100 ml

OFF!® Protection Plus rozprašovač repelent v mechanickém rozprašovači chrání pokožku proti komárům, tropickým komárům a klíšťatům až 8 hodin, tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin. Návod pro použití: Nádobku držte ve svislé poloze. Při použití na tvář, kr.. zjistit více >>