Cif Outdoor BBQ čisticí sprej 450 ml

Cif Outdoor BBQ čisticí sprej  450 ml

Drogerie | DOMÁCNOST | Úklid | Čisticí prostředky | Dezinfekce

ZNAČKA: Cif

Cena: 70.90 CK

Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíMůže být také aplikován na další různé povrchy k 100% odstranění mastnoty (před použitím řádně přečtěte část upozornění). Návod na použití: Tryska otevření / uzavření: Stlačte bezpečnostní pojistku směrem dolů a současně otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop. Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu dokud není zcela pokryta a nechte působit: 15 minut pro lehce až středně znečištěné oblasti, 30 minut pro středně znečištěné oblasti a 30-60 minut pro velmi znečištěné oblasti. Opláchněte a setřete hadříkem. SkladováníUchovávejte na chladném místě ve svislé poloze. Podrobná data A.I.S.E. VarováníUchovávejte mimo dosah dětíZamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodouCLP Regulationžíravost - NebezpečíBezpečnostní varováníUPOZORNĚNÍ: Nedržte výrobek dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočistící trouby. V případě pochybnosti se řiďte pokyny výrobce grilů/troub. NEPOUŽÍVEJTE NA: hliník, měď, mosaz, mramor, lakované dřevo nebo na nápisy na spotřebičích. Nepoužívejte na světla, topná tělesa a ventilátory, které jsou součástí trouby. NEBEZPEČÍ Cif Outdoor BBQ čisticí sprej. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: natrium-[2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl]-sulfát, 2-aminoethan-1-ol, hydroxid sodný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte prach/mlhu. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůžu vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Čisticí sprej Varianta - Outdoor na gril

Cif Outdoor BBQ čisticí sprej 450 ml eshop >>
Další zboží v této kategorii:
Savo sprej proti plísním 500 ml

Savo sprej proti plísním 500 ml

Popis Savo sprej odstraní plíseň již po prvním použití. Díky jeho účinnému složení povrch vydezinfikuje a krásně vybělí.  Efektivní odstranění plísní, hub, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti. Je dodáván v mech.. zjistit více >>